taverne Den Bonten Os

Den Bonten Os is een monument in het centrum van Overijse dat opgenomen is op de inventaris bouwkundig erfgoed. Het gebouw heeft een geschiedenis die terug gaat tot de 16de eeuw.

‘Den Bonten Os’ was een patriciërswoning uit de 16de – 17de eeuw. De naam ‘Den Bonten Os’ duikt voor de eerste keer op in 1702. In de 18de-19de eeuw was het een bekende afspanning onder de benaming ‘Den Bonten Os’. Nadat de schuttersgilde tijdens de Franse Revolutie hun lokaal in het gemeentehuis moesten verlaten, namen ze in de 19de eeuw hun intrek in ‘Den Bonten Os’ tot aan de Eerste Wereldoorlog. In 1962 wordt het gebouw door de gemeente Overijse gekocht. Het politiecommissariaat, de brandweerkazerne en later de gemeentediensten werden erin ondergebracht.

In 2011 werd het gebouw herbestemd als taverne, bezoekerscentrum en tentoonstellingsruimte rond de druivenstreek. De herbestemming gebeurde met het nodige respect voor het bouwkundige erfgoed zonder daarom historiserend te zijn. De nieuwe functies werden ingepast binnen de bestaande structuren van het gebouw waardoor er een boeiende synergie ontstaat tussen de historische elementen en de nieuwe hedendaagse toevoegingen.

Locatie
Overijse

Fase
Uitgevoerd

Jaar
2011

Opdrachtgever
gemeentebestuur Overijse