basisschool De Abeel

Basisschool De Abeel situeert zich in de Mechelse Mahatma Gandhiwijk, die in de toekomst door een recreatief lint met het Geerdegembos verbonden zal zijn. Het groene binnengebied van het bouwblok Abeelstraat, waarvan de schoolsite onderdeel uitmaakt, wordt doorwaadbaar en publiek toegankelijk gemaakt. Zo maakt de site onlosmakelijk deel uit van het parklandschap van de Mahatma Gandhiwijk.

Aansluitend op de visie van de stad, stelt de nieuwe school zich open naar de buurt, zowel qua stedenbouwkundige opvatting als qua gebruik ervan. De refter en sportzaal worden losgekoppeld en uit elkaar geschoven. Daartussen komt een publiek netwerk van gangen en ondersteunende functies. Zo worden volwaardige ‘koppen’ aan de Abeelstraat in het noorden en aan de parkzijde in het zuiden gecreëerd. Deze koppen benadrukken de gelijkwaardigheid van de nieuwe trage weg en de Abeelstraat in het publieke leven.

Historische pedagogische tendensen tonen aan dat een schoolgebouw flexibel en aanpasbaar dient te zijn. Het gebouw en zijn structuur worden hierop afgestemd door middel van een rationale en toegankelijke vormentaal. Door de realisatie van een duidelijke organisatie en circulatie, een eenvoudige structuur en duurzame technieken laat het gebouw in de toekomst verschillende indelingen toe. Het gebouw treedt zo op als een kader waarbinnen het onderwijs kan experimenteren en evolueren.

Locatie
Mechelen

Fase
Wedstrijd

Jaar
2015

Opdrachtgever
OMGEVING cvba iov
GO! onderwijs